Zvaniņi

Pirmā jaunākā (mazākumtautību)

                                                               

Pirmsskolas skolotāji

Darja Abrosimova

Larisa Kapisternicka

Skolotāju palīgs

Anna Ignatova

Jūlija Jaroševiča

 

                          grupas mob.tālr.24337320

 

 

Dienas ritms

7.00 – 8.00     Bērnu sagaidīšana, integrēta rotaļnodarbība, individuālais darbs, rīta vingrošana.

8.00 – 8.45     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.45 – 10.00     Integrēta rotaļnodarbība, eksperimenti, individuālais darbs.

10.00 – 11.20   Gatavošanās pastaigai, pastaiga ( rotaļas, sporta aktivitātes, darbs dabā).

11.20 – 12.10   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.10 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.50   Integrēta rotaļnodarbība, gatavošanās launagam, launags.

15.50 – 16.45   Individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.45 – 19.00   Pastaiga, pārrunas ar bērniem, vērojumi dabā,individuālais darbs, vecāku sagaidīšana.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Mūzika 

 Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās       dzīves norisēm

 Kustību attīstība (dabā) 

Otrdiena

 Latviešu valoda 

 Kustību attīstība

Trešdiena

 Mūzika 

 Aplicēšana

 Kustību attīstība (dabā) 

 Sensoro spēju attīstīšana

Ceturtdiena

 Latviešu valoda 

 Mazākumtautības valoda ( runas attīstīšana)

 Zīmēšana

 Kustību attīstība (dabā) 

 Iepazīšanās ar dabu

Piektdiena

 Kustību attīstība

 Bērnu literatūra un folklora

 Matemātika