Zvaniņi

Pirmā jaunākā (mazākumtautību)

                                                               

Pirmsskolas skolotāji

Darja Abrosimova

Karīna Manuilova

Skolotāju palīgs

Anna Ignatova

Jūlija Jaroševiča

 

                          grupas mob.tālr.24337320

 

 

Dienas ritms

7.00 – 8.00     Bērnu sagaidīšana, integrēta rotaļnodarbība, individuālais darbs, rīta vingrošana.

8.00 – 8.45     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.45 – 10.00     Integrēta rotaļnodarbība, eksperimenti, individuālais darbs.

10.00 – 11.20   Gatavošanās pastaigai, pastaiga ( rotaļas, sporta aktivitātes, darbs dabā).

11.20 – 12.10   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.10 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.50   Integrēta rotaļnodarbība, gatavošanās launagam, launags.

15.50 – 16.45   Individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.45 – 19.00   Pastaiga, pārrunas ar bērniem, vērojumi dabā,individuālais darbs, vecāku sagaidīšana.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 9.00 Sports

 8.50 Mūzika

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Valodas joma

Otrdiena

 Sociālā un pilsoniskā joma

Trešdiena

  8.50 Mūzika

Dabaszinātņu joma

Ceturtdiena

 9.00 Sports

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

Matemātikas joma

Piektdiena

 Tehnoloģiju mācību joma