Zvaniņi

Pirmā jaunākā (mazākumtautību)

                                                               

Pirmsskolas skolotāji

Karīna Manuilova

Skolotāju palīgs

Anna Ignatova

Jūlija Jaroševiča

 

                          grupas mob.tālr.24337320

 

 

Dienas ritms

7.00 – 8.15     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs,

                         kustību aktivitātes.

8.15 – 8.40     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.40 – 8.50     Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

8.50  – 9.50    Rotaļnodarbības, rotaļas, latviešu valodas apmācība.

9.50 – 11.20   Gatavošanās pastaigai, pastaiga ( rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

11.20 – 12.15   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.15 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.30   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.30 – 15.55   Launags.

15.55 – 16.30   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.30 – 19.00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Mūzika 8.50- 9.00

 Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās       dzīves norisēm

 Kustību attīstība (dabā) 10.00 - 10.10

Otrdiena

 Latviešu valoda 8.50- 9.00

 Kustību attīstība 9.20- 9.30

 Veidošana

Trešdiena

 Mūzika 8.50 - 9.00

 Aplicēšana

 Kustību attīstība (dabā) 10.00- 10.10

 Sensoro spēju attīstīšana

Ceturtdiena

 Latviešu valoda 8.50 9.00

 Mazākumtautības valoda ( runas attīstīšana)

 Zīmēšana

 Kustību attīstība (dabā) 10.00 – 10.10

 Iepazīšanās ar dabu

Piektdiena

 Kustību attīstība 9.00- 9.10

 Bērnu literatūra un folklora

 Matemātika