Zvaigznītes

Sagatavošanas grupa (mazākumtautību).

Pirmsskolas skolotāji

Olga Koltigina

Svetlana Putniņa

Skolotāju palīgs

Iveta Tula

                              grupas mob.tālr.24337316

 

 Dienas ritms

7. 00 – 8. 30     Bērnu sagaidīšana, integrēta rotaļnodarbība, individuālais darbs, rīta 

                         vingrošana.

8. 30 – 9. 00     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

9. 00 – 11. 00   Integrēta rotaļnodarbība, eksperimenti, individuālais darbs.

11. 00 – 12.15 Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, sporta aktivitātes, darbs dabā).

12.15 – 12. 50  Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12. 50 – 15. 00  Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15. 00 – 16. 10 Integrēta rotaļnodarbība, gatavošanās launagam, launags.

16. 10 – 17. 00 Individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

17. 00 – 19. 00   Pastaiga, pārrunas ar bērniem, vērojumi dabā, individuālais darbs, vecāku sagaidīšana.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

  Sociālās zinības (iepaz. ar apk. un sab. dzīv. norisēm)

 Vizuālā māksla ( veidošana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 

 Latviešu valoda 

Otrdiena

 Tehnoloģijas ( aplicēšana, konstruēšana)

 Mūzika

 Fiziskā izglītība un veselība 

 Latviešu valoda 

Trešdiena

 Matemātika

 Vizuālā māksla (zīmēšana )

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 

 Latviešu valoda 

Ceturtdiena

 Mazākumtautības valoda (runas attīstīšana) + daba

 Latviešu valoda 

 Fiziskā izglītība un veselība ( dabā) 

Piektdiena

 Mūzika 

 Mazākumtautības valoda (literatūra un folklora)

 Fiziskā izglītība un veselība 

 Rokdarbi/ mājturība

 Latviešu valoda 

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 11.30 – 12.00

Piektdiena – 11.30 – 12.00