Zvaigznītes

Vecākā grupa (mazākumtautību).

Pirmsskolas skolotāji

Olga Koltigina

Svetlana Putniņa

Skolotāju palīgs

Iveta Tula

                              grupas mob.tālr.24337316

 

 Dienas ritms

7. 00 – 8. 25     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs, rīta 

                         vingrošana.

8. 25 – 8. 50     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8. 50 – 9. 00     Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

9. 00 – 10. 40   Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu, rotaļas, latviešu valodas                                apmācība.

10. 40 – 12.20 Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

12.20 – 12. 50  Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12. 50 – 15. 00  Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15. 00 – 15. 40 Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15. 40 – 15. 55  Launags.

15. 55 – 16. 30   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16. 30 – 19. 00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

  Sociālās zinības (iepaz. ar apk. un sab. dzīv. norisēm)

 Vizuālā māksla ( veidošana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.05

 Latviešu valoda 16.20; 16.55

Otrdiena

 Tehnoloģijas ( aplicēšana, konstruēšana)

 Mūzika 9.30

 Fiziskā izglītība un veselība 10.10

 Latviešu valoda 11.10

Trešdiena

 Matemātika

 Vizuālā māksla (zīmēšana )

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.15

 Latviešu valoda 16.20; 16.55

Ceturtdiena

 Mazākumtautības valoda (runas attīstīšana) + daba

 Latviešu valoda 10.05

 Fiziskā izglītība un veselība ( dabā) 11.00

Piektdiena

 Mūzika 9.00

 Mazākumtautības valoda (literatūra un folklora)

 Fiziskā izglītība un veselība 10.10

 Rokdarbi/ mājturība

 Latviešu valoda 16.20; 16.55

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 10.30 – 11.00

Piektdiena – 10.30 – 11.00