Zvaigznītes

Sagatavošanas grupa (mazākumtautību).

Pirmsskolas skolotāji

Olga Koltigina

Svetlana Putniņa

Skolotāju palīgs

Iveta Tula

                              grupas mob.tālr.24337316

 

 Dienas ritms

7. 00 – 8. 30     Bērnu sagaidīšana, integrēta rotaļnodarbība, individuālais darbs, rīta 

                         vingrošana.

8. 30 – 9. 00     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

9. 00 – 11. 00   Integrēta rotaļnodarbība, eksperimenti, individuālais darbs.

11. 00 – 12.15 Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, sporta aktivitātes, darbs dabā).

12.15 – 12. 50  Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12. 50 – 15. 00  Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15. 00 – 16. 10 Integrēta rotaļnodarbība, gatavošanās launagam, launags.

16. 10 – 17. 00 Individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

17. 00 – 19. 00   Pastaiga, pārrunas ar bērniem, vērojumi dabā, individuālais darbs, vecāku sagaidīšana.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

  Rīta rosme

11.10 Sports

 Sociālā un pilsoniskā joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Otrdiena

 Rīta rosme

8.50 Mūzika

Dabaszinātņu joma

Tehnoloģiju mācību joma

11.30 Dejas 

Trešdiena

 Rīta rosme

Matemātkas joma

 

Ceturtdiena

 Rīta rosme

Valodas joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

11.10 Sports

Piektdiena

 Rīta rosme

9.00 Mūzika

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

11.30 Dejas 

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 11.30 – 12.00

Piektdiena – 11.30 – 12.00