Zīļuki

 Otrā jaunākā grupa

Pirmsskolas skolotāji

Lilita Izkalna

 

      Skolotāju palīgs

      Inese Dukaļska

                               grupas mob.tālr.24337323

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.10     Bērnu sagaidīšana, integrēta rotaļnodarbība, individuālais darbs, rīta

                         vingrošana.

8.10 – 8.50      Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.50 – 10.30    Integrēta rotaļnodarbība, eksperimenti,individuālais darbs.

10.30 – 11.35   Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, sporta aktivitates, darbs dabā).

11.35 – 12.30   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.30 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 16.00   Integrēta rotaļnodarbība, gatavošanās launagam, launags.

16.00 – 16.45   Individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.45 – 19.00   Pastaiga, pārrunas ar bērniem, vērojumi dabā, individuālais darbs, vecāku sagaidīšana.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Rīta rosme

 9.15 Mūzika

 9.30 Sports

Sociālā un  pilsoniskā joma

Otrdiena

  Rīta rosme

Matemātikas joma

 10.00 Dejas

Trešdiena

 Rīta rosme

Dabaszinātņu joma

 9.00 Mūzika

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

 

Ceturtdiena

 Rīta rosme

Valodas joma

 10.30 Sports

Tehnoloģiju mācību joma

Piektdiena

 Rīta rosme

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

 10.40 Mūzika

 11.30 Dejas

 

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 10.00 - 10.20

Piektdiena – 10.00 - 10.20