Zīļuki

 Otrā jaunākā grupa

Pirmsskolas skolotāji

Andra Andersa

Sandra Vegnere

 

      Skolotāju palīgs

      Inese Dukaļska

                               grupas mob.tālr.24337323

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.10     Bērnu sagaidīšana, integrēta rotaļnodarbība, individuālais darbs, rīta

                         vingrošana.

8.10 – 8.50      Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.50 – 10.30    Integrēta rotaļnodarbība, eksperimenti,individuālais darbs.

10.30 – 11.35   Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, sporta aktivitates, darbs dabā).

11.35 – 12.30   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.30 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 16.00   Integrēta rotaļnodarbība, gatavošanās launagam, launags.

16.00 – 16.45   Individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.45 – 19.00   Pastaiga, pārrunas ar bērniem, vērojumi dabā, individuālais darbs, vecāku sagaidīšana.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Sociālās zinības (iepazīst. ar apkārt. un sabiedr. dzīv. norisēm)

 Vizuālā māksla (veidošana)

 Mūzika 

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā)

Otrdiena

  Matemātika + konstruēšana

 Fiziskā izglītība un veselība

Trešdiena

 Dabas zinības (iepazīšanās ar dabu)

 Mūzika 

 Tehnoloģijas (aplicēšana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 

Ceturtdiena

 Latviešu valoda (literatūra, folklora)

 Zīmēšana - rokas sagatavošana rakstīšanai

 Rokdarbi/mājturība

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 

Piektdiena

 Latviešu valoda (lasītprasme, rakstītprasme)

 Vizuālā māksla (zīmēšana)

 Fiziskā izglītība un veselība 

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 10.00 - 10.20

Piektdiena – 10.00 - 10.20