Zīļuki

 Sagatavošanas, vecākā grupa

Pirmsskolas skolotāji

Andra Andersa

Sandra Vegnere

 

      Skolotāju palīgs

      Inese Dukaļska

                               grupas mob.tālr.24337323

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.35     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs, rīta

                         vingrošana.

8.35 – 8.50     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.50 – 9.00      Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

9.00 – 11.00    Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu, rotaļas, lasīt un

                         rakstīt prasmju apgūšana, logopēdiskā korekcija.

11.00 – 12.30   Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

12.30 – 12.55   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.55 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.50   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.50 – 16.10   Launags.

16.10 – 16.50   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.50 – 19.00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Sociālās zinības (iepazīst. ar apkārt. un sabiedr. dzīv. norisēm)

 Vizuālā māksla (veidošana)

 Mūzika 10.30

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.30

Otrdiena

  Matemātika + konstruēšana

 Fiziskā izglītība un veselība 11.10

Trešdiena

 Dabas zinības (iepazīšanās ar dabu)

 Mūzika 9.20

 Tehnoloģijas (aplicēšana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.30

Ceturtdiena

 Latviešu valoda (literatūra, folklora)

 Zīmēšana - rokas sagatavošana rakstīšanai

 Rokdarbi/mājturība

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.15

Piektdiena

 Latviešu valoda (lasītprasme, rakstītprasme)

 Vizuālā māksla (zīmēšana)

 Fiziskā izglītība un veselība 11.10

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 12.00 - 12.30

Piektdiena – 12.00 - 12.30