Ziediņi

Pirmā jaunākā grupa

                                          Похожее изображение                                               

Pirmsskolas skolotāji

Alise Bekmane

Monika Vētra

Skolotāju palīgs

Nataļja Sproģe

Biruta Žedane

                          grupas mob.tālr.24337319

 

 Dienas ritms

7. 00 – 8. 15     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs,

                         kustību aktivitātes.

8. 15 – 8. 40     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8. 40 – 8.50     Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

8.50  – 9. 50    Rotaļnodarbības, rotaļas.

9. 50 – 11. 20 Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

11.20 – 12. 15  Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12. 15 – 15. 00  Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15. 00 – 15. 30   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15. 30 – 15.55   Launags.

15.55  – 16. 30   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16. 30 – 19. 00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

  Mūzika 8.50 - 9.00

  Iepazīstināšāna ar apkārt. un sabiedr. dzīves norisēm

  Kustību attīstība (dabā) 10.00- 10.10

 

Otrdiena

  Kustību attīstība 8.50- 9.00

  Runas attīstīšana

  Vizuālā māksla ( veidošana)

 

Trešdiena

  Mūzika 8.50 - 9.00

  Kustību attīstība (dabā) 10.00- 10.10

  Sensoro spēju attīstība

  Matemātisko priekšstatu veidošana

 

Ceturtdiena

  Bērnu literatūra un folklora

  Kustību attīstība (dabā) 10.00- 10.10

  Aplicēšana

 

Piektdiena

  Kustību attīstība 8.50- 9.00

  Iepazīšanās ar dabu

  Zīmēšana