Ziediņi

Pirmā jaunākā grupa

                                          Похожее изображение                                               

Pirmsskolas skolotāji

Alise Bekmane

Monika Vētra

Skolotāju palīgs

Nataļja Sproģe

Biruta Žedane

                          grupas mob.tālr.24337319

 

 Dienas ritms

7. 00 – 8. 00     Bērnu sagaidīšana, integrēta rotaļnodarbība, individuālais darbs, rīta vingrošana.

8. 00 – 8. 45     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8. 45 – 10.00     Integrēta rotaļnodarbība, eksperimenti, individuālais darbs.

10. 00 – 11.20 Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, sporta aktivitātes, darbs dabā).

11.20 – 12. 10  Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12. 10 – 15. 00  Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15. 00 – 15. 50   Integrēta rotaļnodarbība, gatavošanās launagam, launags.

15.50  – 16. 45   Individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16. 45 – 19. 00   Pastaiga, pārrunas ar bērniem, vērojumi dabā, individuālais darbs, vecāku sagaidīšana.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

  Mūzika 

  Iepazīstināšāna ar apkārt. un sabiedr. dzīves norisēm

  Kustību attīstība (dabā)

 

Otrdiena

  Kustību attīstība 

  Runas attīstīšana

  Vizuālā māksla ( veidošana)

 

Trešdiena

  Mūzika 

  Kustību attīstība (dabā) 

  Sensoro spēju attīstība

  Matemātisko priekšstatu veidošana

 

Ceturtdiena

  Bērnu literatūra un folklora

  Kustību attīstība (dabā) 

  Aplicēšana

 

Piektdiena

  Kustību attīstība 

  Iepazīšanās ar dabu

  Zīmēšana