Zemenes

Otrā jaunākā grupa

 ÐŸÐ¾Ñ…ожее изображение  

Pirmsskolas skolotāji

Anita Rozenbilde

Sanita Liskova

 

Skolotāju palīgs

Nataļja Semjonova

                              grupas mob.tālr. 24337317

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.20     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs, rīta

                         vingrošana.

8.20 – 8.45     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8. 45 – 9. 00     Rotaļas, gatavošanās nodarbībām.

9.00 – 10.30   Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu, lasīt un rakstīt prasmju                                  apgūšana, rotaļas, logopēdiska korekcija.

10.30 – 11.35 Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

11.35– 12.30  Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.30 – 15.00  Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.35   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.35 – 16.00   Launags.

16.00 – 16.45   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.45 – 19.00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

  Mūzika 9.00

 Sociālās zinības (iepazīst. ar apkārt. un sabiedr. dzīv. norisēm)

 Vizuālā māksla (veidošana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.30

Otrdiena

  Latviešu valoda (runas attīstīšana)

 Fiziskā izglītība un veselība 9.30

 Tehnoloģijas ( aplicēšana)

Trešdiena

 Mūzika 9.00

 Matemātika - konstruēšana

 Dabas zinības (iepazīstināšana ar dabu)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.30

Ceturtdiena

  Rokdarbi/mājturība

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā)  10.10

Piektdiena

 Latviešu valoda (iepazīšanās ar literatūru un folkloru)

 Fiziskā izglītība un veselība 9.30

 Vizuālā māksla ( zīmēšana)

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 10.00 -10.30

Piektdiena – 10.00 - 10.30