Saules stariņi

Vidējā grupa (mazākumtautību)

                                            

Pirmsskolas skolotāji

Larisa Kapisterņicka

Viktorija Matuleviča

Skolotāju palīgs

Vineta Timofejeva

                          grupas mob.tālr.24337321

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.25     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs,

                         rīta vingrošana.

8.25 – 8.50     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.50 – 9.00     Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

9.00 – 10.45   Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu,lasīt un rakstīt prasmju                                    agūšana, rotaļas, latviešu valodas apmācība, logopēdiskā korekcija.

10.45 – 11.50   Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

11.50 – 12.25   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.50 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.35   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.35 – 16.00   Launags.

16.00 – 16.45   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.45 – 19.00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Mūzika 9.00

 Sociālās zinības (iepazīst. ar apkārt.un sabiedr. dzīves norisēm)

  Vizuālā māksla (veidošana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.10

Otrdiena

 Latviešu valoda 9.05

 Fiziskā izglītība un veselība 9.50

 Matemātika

 Tehnoloģijas ( konstruēšana, aplicēšana)

Trešdiena

 Mazākumtautības valoda (runa)

 Vizuālā māksla (zīmēšana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.15

Ceturtdiena

 Rokdarbi/mājturība

 Latviešu valoda 9.45

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.40

 Dabas zinības (iepazīšanās ar dabu)

Piektdiena

 Mazākumtautības valoda - literatūra, folklora

 Mūzika 9.30

 Fiziskā izglītība un veselība 9.50

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 10.30 – 11.00

Piektdiena – 10.30 - 11.00