Pūcītes

 Vidējā un vecākā grupa

                         

Pirmsskolas skolotāji

Inta Biča

Liāna Kolotuhina

Skolotāju palīgs

Marija Tutane

                        grupas mob.tālr.24337326

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.20     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs, rīta

                         vingrošana.

8.20 – 8.40       Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.40 – 9.00       Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

9.00 – 10.20     Rotaļnodarbības, rotaļas, logopēdiskā korekcija.

10.20 – 12.00   Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

      12.00 – 12.45   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.45 – 15.00    Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.40    Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.40 – 15.55    Launags.

15.55 – 16.30    Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.30 – 19.00    Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Fiziskā izglītība un veselība 9.05

 Sociālās zinības (iepaz. ar apk. un sab. dzīv. norisēm)

 Vizuālā māksla (veidošana)

 Fiziskā izglītība un veselība ( dabā) 11.00

Otrdiena

 Tehnoloģijas (aplicēšana, konstruēšana)

 Mūzika 11.10

Trešdiena

 Fiziskā izglītība un veselība 9.05

 Latviešu valoda (runas attīstīšana)

 Rokdarbi/mājturība

 Fiziskā izglītība un veselība ( dabā) 11.00

Ceturtdiena

 Matemātika

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 9.40

 Dabas zinības (iepazīstināšana ar dabu)

Piektdiena

 Latviešu valoda (literatūra, folklora)

 Vizuālā māksla (zīmēšana )

 Mūzika 11.10