Pasaciņa

Pirmā jaunākā grupa

  

Pirmsskolas skolotāji

Anna Ozola

Sintija Tarabanova

 

Skolotāju palīgi

Elīna Marčenko

Iveta Lapšina

                        grupas mob.tālr.24337325

 

 Dienas ritms

7. 00 – 8. 15     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs,

                        rīta vingrošana.

8. 15 – 8. 40     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8. 40 – 8. 50     Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

8. 50 – 9.50    Rotaļnodarbības, rotaļas.

9.50  – 11.20   Gatavošanās pastaigai, pastaiga ( rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

11.20 – 12. 15   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12. 15– 15. 00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15. 00 – 15. 30   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15. 30 – 15.55    Launags.

15.55 – 16. 30    Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16. 30 – 19. 00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Kustību attīstība 8.50 – 9.00

 Matemātisko priekšstatu veidošana

 Iepazīšanās sr apkārtni un sab. dzīv. norisēm

 Kustību attīstība (dabā) 11.00

Otrdiena

 Mūzika 9.00

 Latviešu valoda (runas att.)

 Veidošana

Trešdiena

 Kustību attīstība  8.50 – 9.00

 Aplicēšana

 Iepazīšanās ar dabu

 Kustību attīstība ( dabā) 11.00

Ceturtdiena

 Rokdarbi/mājturība

 Sensoro spēju att.

 Kustību attīstība (dabā) 10 05

Piektdiena

  Mūzika 9.00

 Latviešu valoda (literatūra, folklora)

 Vizuālā māksla (zīmēšana)