Par mums

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle" sāka darboties no 1967. gada oktobra. Iestādē darbojās 13 grupas, kuras apmeklē 281 bērni no 2 līdz 7 gadu vecumam. Iestāde strādā pēc IZM licenzētās Pirmsskolas izglītības programmas:

1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma ( programmas kods 01011111)

licence Nr.V-8553, izsniegta 23.05.2016;

2. Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma ( programmas kods 01011121),

licence Nr.V-5851, izsniegta 16.11.2012;

3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem ( programmas kods 01015511 ),

licence Nr. V-8329, izsniegta 8.10.2015.

Pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā papildus aktivitātes

  Nodarbības pie skolotāja logopēda bērniem ar valodas attīstības traucējumiem.

1.Interešu izglītības programma-Tautas dejas no 3-7 gadu vecuma bērniem ( finansē pašvaldība).

2.Interešu izglītības programma- Angļu valoda no 5-7 gadu vecuma bērniem.

3.Interešu izglītības programma -" Algoritmizācijas un programmēšanas pamati robottehnikā pirmsskolas izglitības iestādēm"  no 4-7 gadu vecuma bērniem.

Ar Domes lēmumu (protokola Nr.15, 2013.gada 27.novembrī) noteikta ēdināšanas pakalpojumu maksa:

p.1.1.1. Izglītojamiem no 1,5 līdz 3 gadiem - EUR 1,40  par 3 - reizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā

p.1.1.2. Izglītojamiem no 3 līdz 7 gadiem - EUR 1,70 par 3 - reizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā

Mūsu iestādes rekvizīti:
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle"
Reģ.nr. 90000023765
Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114
SWEDBANK,
Konta Nr. LV53HABA0551036004299

 

 

PDF file 1