Mārītes

Vidējā grupa

Pirmsskolas skolotāji

Evelīna Baško

Ināra Jureviča

Skolotāju palīgs

Skaidrīte Bērziņa

                            grupas mob.tālr. 24337314

 

Dienas ritms

7. 00 – 8. 25     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas rīta aktivitātes, individuālais darbs,

                         rīta vingrošana.

8. 25 – 8. 50  Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8. 50 – 9. 00     Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

9. 00 – 10. 35   Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu, rotaļas, logopēdiskā korekcija.

10. 35 – 11. 50 Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas,   

                          novērojumi, darbs dabā).

11.50 – 12. 30    Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12. 30 – 15. 00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15. 00 – 15. 30   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.30 – 15. 55  Launags.

15. 55 – 16. 30   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16. 30 – 19. 00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Sociālās zinības (iepazīst. ar apkārt. un sabiedr. dzīv. norisēm)

 Mūzika 9.20 – 9.40

 Fiziskā izglītība un veselība 10.05

 Vizuālā māksla (veidošana)

Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.25

Otrdiena

 Matemātika

 Vizuālā māksla (zīmēšana)

Trešdiena

 Tehnoloģijas (aplicēšana, konstruēšana)

 Mūzika 9.20

 Fiziskā izglītība un veselība 10.05

 Dabas zinības (iepazīstināšana ar dabu)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.25

Ceturtdiena

 Latviešu valoda (runas attīstīšana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.40

Piektdiena

 Latviešu valoda (literatūra, folklora)

 Rokdarbi/mājturība

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 11.00 -11.30

Piektdiena – 11.00 - 11.30