Lāsītes

Otrā jaunākā grupa (mazākumtautību)


 

Pirmsskolas skolotāji

Irina Feoktistova

Jeļena Pogodina

Skolotāju palīgs

Nataļja Jaseļska

                            grupas mob.tālr.24337324

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.20     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs, rīta

                         vingrošana.

8.20 – 8.50      Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.50 – 9.00      Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

9.00 – 10.20    Rotaļnodarbības, rotaļas, latviešu valodas apmācība, logopēdiskā

                         korekcija.

10.20 – 11.25    Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

11.25 – 12.25    Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.25 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.10   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.35 – 16.00   Launags.

16.00 – 16.30   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.30 – 19.00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena 

 Sociālās zinības (iepaz. ar apkārtni un sabiedr. dzīv. norisēm)

 Mūzika 9.30

 Vizuālā māksla (veidošana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.50

Otrdiena

 Fiziskā izglītība un veselība 9.00

 Latviešu valoda 9.35

 Mazākumtautības valoda ( runa)

Trešdiena

 Mūzika 9.00

 Matemātika + konstruēšana

 Rokdarbi/mājturība

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.00

Ceturtdiena

 Dabas zinības (iepazīšanās ar dabu)

 Vizuālā māksla (zīmēšana)

 Latviešu val. 9.10

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.25

Piektdiena

 Fiziskā izglītība un veselība 9.10

 Mazākumtautības valoda - literatūra, folklora

 Tehnoloģijas ( aplicēšana)

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 10.00 -10.30

Piektdiena – 10.00 - 10.30