Ķipari

Vecākā grupa

Pirmsskolas skolotāji

Madara Strautiņa

Dace Moroza

Skolotāju palīgs

Inese Freimane

                          grupas mob.tālr.24337318

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.30     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs,

                         rīta vingrošana.

8.30 – 8.50     Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.50 – 9.00     Rotaļas, gatavošanās nodarbībām.

9.00 – 10.35   Rotaļnodarbības, rotaļas.

10.35 – 12.15 Gatavošanās pastaigai, pastaiga ( rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

12.15 – 12.50   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.50 – 15.00  Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.50  Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.50 – 16.10   Launags.

16.10 – 17.00   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

17.30 – 19.00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

  Sociālās zinības (iepaz.ar apk. un sab. dzīv. norisēm)

  Fiziskā izglītība un veselība 9.40

  Mūzika 10.05

  Vizuālā māksla ( veidošana)

  Fiziskā izglītība un veselība ( dabā) 11.45

Otrdiena

  Latviešu valoda (runas attīstīšana)

  Tehnoloģijas (aplicēšana/konstruēšana)

Trešdiena

  Matemātika

  Fiziskā izglītība un veselība 9.40

  Mūzika 10.05

  Fiziskā izglītība un veselība ( dabā) 11.45

Ceturtdiena

  Dabas zinības (iepazīšanās ar dabu)

  Rokdarbi/mājturība

  Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 10.20

Piektdiena

  Latviešu valoda (literatūra, folklora)

  Vizuālā māksla (zīmēšana) 

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 11.30 – 12.00

Piektdiena – 11.30 – 12.00