Gaismiņas

Vidējā grupa

Pirmsskolas skolotāji

Kristīne Jukna

Paula Birkāne

Skolotāju palīgs

Emerita Āboltiņa

                          grupas mob.tālr.24337322

 

 Dienas ritms

7.00 – 8.20      Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs, rīta

                         vingrošana.

8.20 – 8.45      Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8.45 – 9.00      Rotaļas, gatavošanās rotaļnodarbībām.

9.00 – 10.20    Rotaļnodarbības, rotaļas.

10.20 – 12.00   Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

12.00 – 12.40   Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12.40 – 15.00   Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15.00 – 15.45   Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15.45 – 16.05   Launags.

16.05 – 16.30   Rotaļnodarbības, rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

16.30 – 19.00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena

 Sociālās zinības (iepazīst. ar apkārt. un sabiedr. dzīv. norisēm)

 Mūzika 9.40

 Vizuālā māksla (veidošana)

 Fiziskā izglītība un veselība 10.25

 Fiziska izglītība un veselība (dabā) 11.25

Otrdiena

 Latviešu valoda (runas attīstīšana )

 Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Trešdiena

 Matemātika

 Mūzika 9.40

 Tehnoloģijas (konstruēšana, aplicēšana)

 Fiziskā izglītība un veselība 10.25

 Fiziskā izglītība un veselība ( dabā) 11.25

Ceturtdiena

 Dabas zinības (iepazīstināšana ar dabu)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.00

Piektdiena

 Latviešu valoda (literatūra, folklora)

 Rokdarbi/mājturība

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Vadītājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 11.00 - 11.30

Piektdiena – 11.00 - 11.30