Dokumentācija
1
Līgums
2
Iekšējas kārtības noteikumi

3
Galvenie darba virzieni 2020./2021.m.g.
4
Kārtība,kādā rīkojas bērna infekcijas slim.gadījumos 06.03.2019.
5
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos pirmsskolas iestādē 05.02.18.
6
Olaines Pirmsskolas Izglītības Iestādes "Zīle"nolikums
7
Olaines PII "Zīle" Iestādes vecāku padomes sapulces protokols
8
Kārtība,kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas
9
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
10
Olaines PII "Zīle" Iestādes padomes sapulces protokols
11
Apkopoti anketas rezultāti
12
Aktuāli par koronavīrusu
13
"Rīcības shēma iespējamās COVID-19 saslimšanas gadījumā "
14
Ziņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas departamenta
15
Krāso! Runā! Raksti! Darba lapas 5-7 gadus veciem bērniem.
16
Klausies un runā!
17
Rokasgrāmata par ārā nodarbībām.
18
Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā
19
Kas bērnam jāzina par COVID-19
20
Par atļauju obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs.
21
Veselības Ministrijas ieteikumi piesardzības pasākumiem pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.
22
2020.gada 14.maija Olaines novada domes lēmums.
23
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības PII "Zīle".
24
Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes