Bitītes

Sagatavošanas grupa (mazākumtautību)

                                          

Pirmsskolas skolotāji

Tamara Ivanova

Darja Abrosimova

Skolotāju palīgs

Alla Geina

                   grupas mob.tālr.24337315

 

 Dienas ritms

7. 00 – 8. 20     Bērnu pieņemšana, rotaļas un citas aktivitātes, individuālais darbs, rīta

                         vingrošana.

8. 20 – 8. 40    Gatavošanās brokastīm, brokastis.

8. 40 – 8. 50     Rotaļas, gatavošanās nodarbībām.

8. 50 – 10. 35   Rotaļnodarbības, rotaļas, latviešu valodas apmācība, logopēdiskā                                     korekcija.

10. 35 – 12.20  Gatavošanās pastaigai, pastaiga (rotaļas, novērojumi, darbs dabā).

12.20 – 12. 50  Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12. 50 – 15. 00  Gatavošanās dienas miegam, miegs.

15. 00 – 15. 10  Pakāpeniska celšanās, gatavošanās launagam.

15. 10 – 15. 50  Rotaļnodarbības, rotaļas, latviešu valodas apmācība. Logopēdiskā                                    korekcija.

15. 50 - 16. 10    Launags.

16. 10 – 17. 00   Rotaļnodarbības, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai.

17. 00 – 19. 00   Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu aiziešana mājās.

 

Nodarbību tīkls

Nedēļas dienas

Nodarbības

Pirmdiena 

 Sociālās zinības (iepazīst. ar apkārt.un sabiedr. dzīves norisēm)

 Tehnoloģijas ( aplicēšana)

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā)  11.45

 Latviešu val. 15.10; 15.45

Otrdiena

  Mūzika 8.50

 Vizuālā māksla ( veidošana )

 Latviešu valoda 10.05

 Fiziskā izglītība un veselība 10.40

 Dabas zinības (iepazīstināšana ar dabu)

Trešdiena

  Matemātika + konstruēšana

  Mūzika 9.30

 Rokdarbi/mājturība

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.30

 Latviešu val. 15.10; 15.45

Ceturtdiena

 Mazākumtautības valoda (runas attīstīšana)

 Zīmēšana (rokas sagatavošana rakstīšanai)

 Latviešu val. 10.45

 Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 11.30

Piektdiena

 Mazākumtautības valoda (iepaz. ar literatūru un folkloru)

 Vizuālā māksla (zīmēšana)

 Fiziskā izglītība un veselība 10.40

 Latviešu val. 15.10; 15.45

 

Interešu pulciņi

Dejošanas nodarbības

Deju skolotājs: Jānis Precinieks

Otrdiena – 12.00 – 12.30

Piektdiena – 12.00 - 12.30