2020
1
Lekcija par hokeju
2
Meteņi

3
Mūzikas skolas koncerts Zīlē
4
Daudz laimes Olaine!
5
Sporta lekcija par drošību ziemā
6
Ķipari vēstures muzejā
7
Ķipari karameļu darbnīcā
8
Mārīšu modes skate
9
Zvaigznītes maizes ceptuvē "Lāči"
10
Līgo
11
Dāvana Zīlei no absolventiem
12
Mūsu jaunumi vasaras pastaigai
13
1. septembris
14
Olimpiskā diena 2020
15
LVA pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas projekts
16
Miķeļdiena
17
Pūcīšu garšu un smaržu pēcpusdiena
18
Mārīšu grupas bērnu un vecāku veltījums iestādei
19
Saules stariņu Dzejas diena
20
Latvijas dzimšanas dienas darbnīca "Rudens sakta" LVA projekta ietvarā
21
Mārtiņi
22
Svecīšu iedegšana Lāčplēša dienā
23
Latvijas dzimšanas dienas svinēšana
24
Mūsu brīvdabas estrādes atklāšana
25
"Ziediņu" piparkūku darbnīca
26
"Zemenīšu " piparkūku darbnīca
27
"Bitīšu" piparkūku darbnīca
28
"Saules stariņu " rūķu darbnīca
29
Ziemassvētku vecītis ciemojās "Zīlē"