2018
1
Mīklu minēšana Bitītēs
2
Labdarības koncerts Olaines sociālās aprūpes centrā

3
Ziemas zābaciņi iet pa ceļu - Zvaigznītēs
4
Veselības pēcpusdiena Pūcītēs
5
Pirātu balle Zīļukos
6
Sniega diena Pūcītēs
7
Cirks
8
Baltā diena 31.01.
9
Kāpēcīši lauku sētā "Caunītes"
10
Meteņi
11
Zīļuku sveču diena
12
Sirsnības un draudzības diena
13
Olaines jauno mūziķu koncerts
14
Masļeņica
15
Sekojam līdzi Olimpiādei!
16
Bitīšu mīļākās pasakas. Sadarbība ar vecākiem.
17
Kāpēcīšu drošības stunda
18
Daudz laimes Olaine!
19
Bitītes bibliotekā
20
Rokdarbu darbnīca "Zīļukos"
21
Ziemas prieki - Mārītēs
22
Palīdzība Slokas dzīvnieku patversmei
23
Ziediņu skaņu spēles ar cimdiņiem
24
Bitītes eksperimentē
25
Nedēļas projekts PROFESIJAS Zīļukos
26
Rokdarbu darbnīca skolotājiem
27
Lāsītes skolā
28
Ķiparu radošā darbnīca "Lieldienu gaidās"
29
Pūcīšu radošā darbnīca "Pavasara rotājumi"
30
Stikla pūtēji Zīlē
31
Lāsīšu Lieldienu pasaka
32
Lieldienas Mārītēm un Gaismiņām
33
Lieldienas Pūcītēm un Ķipariem
34
Lieldienas Kāpēcīšiem un Zīļukiem
35
Zīļuku Lieldienas lauku sētā "Caunītes"
36
Lieldienas Ziediņiem
37
Ceļu satiksmes noteikumi Lāsītēm un Kāpēcīšiem
38
Zīlei šodien vārda diena...
39
Ciemos pie Čučumuižas rūķiem
40
Kāpēcīši iepazīst 1.vidusskolu
41
Zīļuku ekskursija Olaines RIMI veikalā (projekts PROFESIJAS)
42
Radošā darbnīca Zīļukos
43
Radošā darbnīca Pūcītēs
44
Zīļuki un Kāpēcīsi muzejā
45
Baltā galdauta svētku koncerts "Teiksma par Latviju"
46
Sajūtu darbnīca un rotaļu pēcpusdiena Zīļukos
47
Praktiskās nodarbības ugunsdrošībā
48
Māmiņdiena Bitītēs
49
Māmiņdiena Zvaigznītēs
50
Māmiņdiena Kāpēcīšos
51
Māmiņdiena Zvaniņos
52
Māmiņdiena Saulstariņos
53
Māmiņdiena Gaismiņās
54
Māmiņdiena Zīļukos
55
Māmiņdiena Lāsītēs
56
Māmiņdiena Pasaciņā
57
Māmiņdiena Pūcītēs
58
Sporta diena 2018
59
Līgo visa pasaulīte - Zīļuku radošā darbnīca kopā ar vecākiem
60
"Lāsīšu" izlaidums
61
Kāpēcīši Tērvetē
62
"Kāpēcīšu" izlaidums
63
1 septembris
64
Olimpiskā diena
65
Miķeļdiena
66
Tēvu diena Zīļukos
67
Miķeļi Olaines muzejā sagatavošanas grupām
68
Dzejas diena
69
Lekcija " Man ir tīri zobi" 2,3,5,10,13.gr.
70
Zīļuku pārgājiens uz parku
71
Zīļuki "Caunītēs"
72
Valodas pēcpusdiena Zīļukos
73
Bitītes maizes ceptuvē "Lāči "
74
Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts "Es esmu varens muzikants"
75
Pūcīšu radošā darbnīca "Latvijai 100"
76
Mārtiņdiena Ķiparos
77
Lāčplēša diena
78
Zīles kolektīva radošā darbnīca "Daudz laimes Latvijai!"
79
Bērnu radošā darbnīca "Daudz laimes Latvijai!"
80
" Latvija pasaulē viena, Latvijai svētku diena!" 1.;4.;8.;9.;11.;6.;7.;12 grupu koncerts
81
" Latvija pasaulē viena, Latvijai svētku diena!" 5.;13.;3.;2.;10. grupu koncerts
82
Lāčplēša diena Zīļukos
83
Sniegavīru balle Zīļukos
84
Bitīšu radošā darbnīca "Ziemassvētki nāk"
85
Piedalīšanās labdarības akcijā Olaines 1.VSK "Atver sirdi"
86
Ķiparu radošā darbnīca- piparkūku cepšana
87
Bitīšu ekskursija uz bibliotēku
88
Ziemassvētki 7.grupai
89
Ziemassvētki Zīles kolektīvam