2016
1
Balta diena janvārī 2016
2
Jaunumi 2016

3
Atklātā rotaļnodarbība Latv.valoda mazākumtautību.gr 2016
4
Masļenica 2016
5
"Zīles" vārdadiena 2016
6
Olaines Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Zīlē ,aprilī 2016
7
Profesijas nedēļas ietvaros iepazistināšana ar Militārās policijas darbu 2016 ,4.grupas bērni.
8
Mātes dienas pasākumi 6.7.12.grupās2016
9
Mātes dienas pasākumi 9.11.grupās2016
10
Mātes dienas pasākumi 2.10.13.grupās2016
11
Mātes dienas pasākumi 4.8.1.grupās2016
12
Mātes dienas pasākumi 3.5.grupās2016
13
Sporta svētki-Jūrnieku diena2016
14
Interešu izglītība-Atskaites nodarbības 2016
15
Iestādes Padomes darbība 2016
16
Līgo 2016
17
Sajūtu takas atklāšana2016
18
Kopīga rīta vingrošāna vasarā2016
19
1.septembris2016
20
Krāsaino smilšu spēlēs 1.9.un 8.11.gr.septembrī2016
21
Dzejas diena2016
22
Miķeļi2016
23
Mūsu paveiktie darbi 2016
24
Mārtiņi 2016
25
Lāčplēša diena 2016
26
Mūsu Latvija.Mūsu drošība.9.10.gr.2016
27
Latvijas 98.dzimš.dienas koncerts 1.4.8.9.11.grupās 2016
28
Meistarklase pedagogiem dec.2016
29
Ziemassvētki 2016-6.7.12.grupās
30
Ziemassvētki 2016 -5.13.grupās
31
Ziemassvētku koncerts Zīles darbiniekiem 2016
32
koncerts Olaines soc.dienestā dec.2016
33
Ziemassvētki 2016.(1.,2.,3.,4.,5.,8.,9.,11.,13.grupas foto).