Galvenā

 

                                                                   Zile

 

MŪSU MOTO:

" NO MAZAS ZĪLES LĪDZ KUPLAM OZOLAM ! "

 

 

MŪSU IESTĀDES MISIJA: 

PROFESIONĀLĀ UN RADOŠA KOMANDA, KAS PALĪDZ

BĒRNAM TICĒT SEV, APZINĀTIES SEVI, ATTĪSTĪT KRITISKO DOMĀŠANU, GŪT

PANĀKUMUS, VEIDOT PRASMI PIEŅEMT ATBILDĪGUS LĒMUMUS, IZTEIKT SEVI

RADOŠĀ DARBĪBĀ, SADARBOTIES UN LĪDZDARBOTIES.

 

 

MŪSU IESTĀDES VĪZIJA: 

ZINĀTKĀRS, RADOŠS UN DZĪVESPRIECĪGS BĒRNS,

PROFESIONĀLS PEDAGOGS, UZ SADARBĪBU VĒRSTS VECĀKS.